Czyszczenie narzędzi

10/07/2020

Pięć prostych zasad czyszczenia narzędzi chirurgicznych

Narzędzie, które nie jest czyste, nigdy nie może być sterylne!

W procesie sterylizacji narzędzi stomatologicznych każdy etap ma kluczowe znaczenie i jest niezbędny w celu przeprowadzenia kolejnego etapu. Właściwy wynik końcowy nie może zostać osiągnięty, jeżeli nie zostaną przeprowadzone wszystkie przewidziane procedury.

Sterylizacja jest procesem złożonym, w którym niezbędne są początkowe etapy czyszczenia i dekontaminacji. W celu wyjaśnienia istnieją trzy istotne pojęcia:

 • Czyszczenie: pozwala na usunięcie brudu, zanieczyszczeń i materiałów organicznych z powierzchni i przedmiotów. Proces ten przeprowadzany jest na mokro (z użyciem wody) z lub bez detergentu. Mycie nie musi samo w sobie zapewniać działania biobójczego, ale dokładne mycie znacząco wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
 • Dezynfekcja: celem tego procesu jest wyeliminowanie bakterii i mikroorganizmów z powierzchni narzędzi i urządzeń. Etap ten zmniejsza liczbę prawie wszystkich obecnych mikroorganizmów, ale nie osiąga parametrów określonych w przepisach.
 • Sterylizacja: to procedura mająca na celu wyeliminowanie wszystkich mikroorganizmów i zarodników. Po zapakowaniu i zgrzaniu narzędzi można je ponownie poddać sterylizacji poprzez umieszczenie ich w autoklawie.

Wszystkie te kroki są ważne i należy bezwzględnie pamiętać, że muszą być one wykonywane we właściwej kolejności.

Dezynfekcja narzędzi bez uprzedniego ich poddania czyszczeniu byłaby nie tylko bezużyteczna i kosztowna, ale również niebezpieczna, ponieważ zabrudzenia, które należy wyeliminować, mogą zapewnić „bezpieczeństwo i rozprzestrzenianie mikroorganizmów”, ograniczając w ten sposób działanie środka dezynfekującego.

Niezależnie od tego, czy proces mycia jest ręczny czy mechaniczny, etap ten:

 • pomaga usunąć z powierzchni mikroorganizmy zakaźne i materiał organiczny, który je zawiera;
 • przygotowuje i poprawia kontakt środka dezynfekcyjnego/ sterylizującego z mikroorganizmami zakaźnymi pozostawionymi na powierzchni;
 • gwarantuje funkcjonalność i trwałość narzędzi.

O ile prawdą jest, że pojęcie „czysty” nie jest synonimem pojęcia „aseptyczny”, o tyle prawdą jest również to, że narzędzie nie może być sterylne, jeśli nie zostało oczyszczone!

 Pięć prostych zasad skutecznego czyszczenia narzędzi:

1. Nie dopuszczać do zaschnięcia zabrudzeń na narzędziu

Aby prawidłowo oczyścić narzędzia, konieczna jest szybka obróbka wstępna zapobiegająca zasychaniu zabrudzeń na powierzchni.

W tym celu, a także we wszystkich innych czynnościach, konieczne jest stosowanie przez cały czas środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

 Po użyciu narzędzia (zdemontowane i pozostawione w stanie mokrym) należy spryskać sprayem enzymatycznym i pokryć pianką, sprayem lub żelem specjalnie do tego celu przeznaczonym.

Nie zaleca się zanurzania narzędzi w 0,5% roztworze chloru ani stosowania innego rodzaju środka dezynfekującego przed czyszczeniem z następujących powodów

 • Może spowodować uszkodzenie/skorodowanie narzędzi.
 • Środek dezynfekujący może być inaktywowany przez krew lub płyny ustrojowe, stając się w ten sposób źródłem skażenia mikrobiologicznego i powodując powstawanie biofilmu.
 • Transport zanieczyszczonych przedmiotów w roztworze dezynfekującym może stanowić zagrożenie dla personelu medycznego.
 • Może przyczynić się do zwiększenia oporności przeciwdrobnoustrojowej na środki dezynfekujące.
 • Pomimo swojej zdolności do zabijania mikroorganizmów chorobotwórczych, środki dezynfekujące mają tendencję do utrwalania zanieczyszczeń białkowych na powierzchni narzędzi, co komplikuje operacje czyszczenia.

2. Stosować wodę demineralizowaną

Na etapie mycia ważne jest, aby stosować wodę demineralizowaną (tzn. wodę bez pozostałości minerałów, takich jak wapń, żelazo i magnez, które sprawiają, że woda jest twarda), ponieważ:

 • oznacza to możliwość użycia znacznie mniejszej ilości detergentu;
 • twarda woda może zakłócać aktywność enzymów (katalitycznych);
 • wysoki poziom jonów wapnia/magnezu może blokować miejsce aktywne enzymów.

3. Zachować ostrożność podczas załadunku myjki do narzędzi

Podczas załadunku termodezynfektora należy przestrzegać kilku prostych zasad, aby zapewnić jego prawidłowe i kompletne działanie:

 • Należy posiadać odpowiednie akcesoria do załadunku (kosze mogą zostać załadowane różnymi elementami pod warunkiem ich właściwego uporządkowania i dopasowania).
 • Nie należy umieszczać zbyt dużo elementów w koszach; aby zapewnić skuteczność działania, należy odpowiednio rozmieścić narzędzia w koszach.
 • Upewnić się, że wszystkie powierzchnie są wystawione na działanie strumienia wody.
 • Otworzyć wszystkie zamki błyskawiczne.
 • Usunąć wszelkie pozostałości piany, żelu i środka dezynfekującego z wsadu (jeśli jest on dostarczany z fazą płukania wstępnego).

4. Przestrzeganie aktywnych czasów mycia

Podczas ustawiania faz w procesie dezynfekcji powinny one obejmować:

 • Co najmniej jedną fazę mycia wstępnego zimną wodą trwającą minimum jedną minutę. Pozwala to na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych nieprzywierających do narzędzi i pozostałości chemicznych oraz zwilża oporne zabrudzenia/
 • Mycie detergentem trwające co najmniej sześć minut. Etap ten należy przedłużyć, jeśli wymaga tego ilość zabrudzeń.
 • Co najmniej jedno płukanie wstępne.

5. Przeprowadzanie codziennej i okresowej konserwacji sprzętu

W celu zagwarantowania najlepszych wyników, prawidłowego działania i długiego okresu eksploatacji zaleca się przeprowadzanie codziennej i okresowej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta. Należy zawsze:

 • utrzymywać powierzchnie wewnętrzne w czystości i wolne od kamienia;
 • codziennie czyścić filtry, dno komory i akcesoria wsadu
 • sprawdzać obroty ramion i upewnić się, że dysze nie są zablokowane;
 • czyścić wskaźnik poziomu detergentu;
 • zaplanować konserwację techniczną co trzy miesiące (lub zgodnie z wytycznymi producenta).

Odpowiedź Euronda: odkryj zalety czyszczenia automatycznego

Zbiorniki ultradźwiękowe

Profesjonalne zbiorniki ultradźwiękowe są niezbędnym narzędziem do usuwania nawet najbardziej uporczywych pozostałości z narzędzi stomatologicznych.

Zbiorniki ultradźwiękowe Eurosonic® Pro System gwarantują maksymalną wydajność i niezwykle poręczną obsługę podczas codziennych zadań, które są jeszcze łatwiejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika dzięki unowocześnionym systemom zarządzania i sterowania oraz przeprojektowanemu asortymentowi – bardziej kompaktowemu i ergonomicznemu.

Termodezynfektory

Termodezynfektor pełni niezwykle ważne zadanie w procesie sterylizacji, w szczególności podczas etapu czyszczenia – w jednym cyklu przeprowadza mycie wstępne, mycie, dezynfekcję termiczną i suszenie wszystkich narzędzi, dzięki czemu wyeliminowania zostaje konieczność czyszczenia ręcznego. Eurosafe 60 zapobiega narażeniu personelu na ryzyko związane z obsługą zanieczyszczonych narzędzi i jest przyjazne dla środowiska dzięki automatycznemu dozownikowi, który umożliwia regulację ilości podawanego detergentu (Eurobright 360 i Euroclean 120).

Eurosafe 60

Kategorie

Top