Dlatego, że Ziemia jest na zawsze

Euronda: dlatego, że Ziemia jest na zawsze

Coraz bardziej angażujemy się w ulepszanie zrównoważonej produkcji

W firmie Euronda produkujemy artykuły jednorazowego użytku, robimy to dobrze, z dbałością i jakością typową dla produktów Made in Italy. Wszystkie nasze wyroby są produkowane z najwyższą starannością, od wyboru surowców po proces produkcyjny i pakowanie.

Wyzwanie stojące przed Eurondą jest dzisiaj podwójne: z jednej strony zapewnienie pełnej gwarancji jakości, bezpieczeństwa i ochrony przy produkcji sprzętu medycznego, a z drugiej szacunek dla naszej planety. Dlatego dzień za dniem angażujemy się na kilku frontach:

190613_euronda_sostenibilita_icon_produzione

Ekologiczna produkcja: jesteśmy największym na świecie producentem końcówek do ślinociągów, a nasze linie produkcyjne wyposażone są w system recyrkulacji i recyklingu 100% zużywanej wody;

euronda_icone_sostenibilita

Energia pochodząca z własnej produkcji: dzięki naszej instalacji fotowoltaicznej produkujemy około 198 000 kWh energii rocznie – odpowiada to przeciętnemu zużyciu energii przez 73 włoskie gospodarstwa domowe w ciągu roku, co pozwala zaoszczędzić co roku 105 ton CO2 emitowanego do atmosfery (dane szacunkowe oparte na uśrednionych danych przekazanych przez Ministerstwo Środowiska);

190613_euronda_sostenibilita_icon_energia

100% czystej energii: wykorzystujemy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, głównie z elektrowni wodnych, dzięki umowie zawartej ze znaną firmą Dolomiti Energia z Trydentu, specjalizującą się w produkcji i sprzedaży czystej energii. Dzięki wykorzystaniu w 100% odnawialnej certyfikowanej energii, Euronda unika uwalniania do atmosfery ponad 600 ton CO2 rocznie.

190613_euronda_sostenibilita_icon_carta

Papier: we wszystkich naszych produktach, zarówno w opakowaniach wtórnych, jak i w ponad 80% naszych opakowań pierwotnych, wykorzystujemy papier pochodzący z certyfikowanych łańcuchów dostaw (FSC i/lub PEFC), które są zaangażowane w utrzymanie naszego dziedzictwa leśnego;

190613_euronda_sostenibilita_icon_plastica

Plastik: od lat staramy się wybierać tworzywa sztuczne wolne od toksycznych lub mutagennych ftalanów zgodnie z europejskim rozporządzeniem REACH z 2006 roku. W miarę możliwości wybieramy opakowania z folii plastikowej nadającej się do recyklingu;

190613_euronda_sostenibilita_icon_materie_prime

Surowce: wdrożyliśmy procesy gospodarki o obiegu zamkniętym, które pozwalają nam odzyskiwać odpady produkcyjne;

190613_euronda_sostenibilita_icon_rifiuti

Odpady: stale angażujemy się w selektywne zbieranie odpadów w naszych biurach i działach produkcyjnych.

Wierzymy w gospodarkę o obiegu zamkniętym, recykling i zrównoważony rozwój: to dlatego Euronda już od dawna zaangażowana jest w ograniczanie swojego wpływu na środowisko, opracowując na nowo swoje procesy produkcyjne w celu optymalizacji zużycia energii, wody, papieru i odpadów. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie produkty jednorazowego użytku stosowane w praktyce stomatologicznej należy traktować jako odpady zakaźne. Oznacza to, że nie można ich zaliczyć do odpadów komunalnych i że w celu ich likwidacji należy je przekazywać wyspecjalizowanym firmom i utylizować w specjalnych spalarniach. Dzięki wysokiej temperaturze drobnoustroje chorobotwórcze i wszelkie szkodliwe elementy zostają całkowicie zniszczone.

Wybierając Euronda Monoart, podzielasz naszą filozofię produkcji ukierunkowaną na dbałość o procesy, recykling i odzysk odpadów, przy jednoczesnym poszanowaniu człowieka i środowiska naturalnego.

Kategorie

Top