Euronda – droga do 2021 r.

23/12/2020

Euronda – droga do 2021 r.

Zarządzanie sytuacją kryzysową – bilans za rok 2020

Dla wszystkich rok 2020 był rokiem złożonym, być może najtrudniejszym w 40-letniej historii Eurondy. Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pandemii zrewolucjonizowało życie firm nie mniej niż ludzi, stawiając wszystkie podmioty w samym środku bezprecedensowego zagrożenia dla zdrowia i gospodarki.

W tak niepewnym i zmieniającym się scenariuszu siłą Eurondy była jej zdolność do reagowania i radzenia sobie z sytuacją z ogromną szybkością i elastycznością. Wierna swojej misji i nie poddająca się nigdy łatwym spekulacjom firma nadal jest przede wszystkim punktem odniesienia dla swojego rynku docelowego i dla swoich wieloletnich partnerów, gwarantując ciągłość usług i ochronę dla lekarzy, stomatologów i pacjentów.

Począwszy od zarządzania dużymi projektami handlowymi i produkcyjnymi już w trakcie realizacji, po zrozumienie nowych potrzeb rynkowych oraz codzienną organizację osób i pracy, oto jak Euronda zareagowała na kryzys roku 2020 i jak spogląda teraz w przyszły rok 2021.

Projekty biznesowe na 2020 rok – Rosja, Chiny i USA

„Jesteśmy dumni z wykonanej pracy i możliwości, którymi wykazaliśmy się w roku 2020. Byliśmy w stanie zareagować i poradzić sobie z sytuacją, działając niezwłocznie w bardzo złożonym momencie historii. Pomimo wszystkich trudności Euronda wyszła z nich silniejsza niż wcześniej”.

To są słowa Nicoli Bassiego wypowiedziane podczas wyznaczania bilansu kończącego się roku. To był rok, w którym Euronda zajmowała się sytuacjami kryzysowymi, a mimo to ukończyła ważne projekty i zainaugurowała nowe.

Z biznesowego punktu widzenia Euronda była w stanie zrealizować 3 zaplanowane cele makro. Oznacza to ukończenie i uruchomienie filii w Rosji, konsolidację obecności w Stanach Zjednoczonych oraz aktywację nowego ważnego partnera dystrybucyjnego w Chinach. Doskonały rezultat możliwy do uzyskania dzięki wytrwałości i zdolności do ukończenia podjętych działań pomimo wielu ograniczeń wynikających z historycznego momentu.

Projekty produkcyjne i nowe wymagania rynkowe

Również na poziomie przemysłowym Euronda była w stanie stworzyć warunki i zarządzać sytuacją w taki sposób, aby mogły zostać ukończone zaplanowane projekty przy jednoczesnym zapewnieniu nowych wymogów bezpieczeństwa, wymuszonych epidemią Covid.

Wysiłki koncentrowały się na dostosowaniu planów produkcyjnych firmy poprzez duży plan inwestycyjny oraz na wprowadzeniu do produkcji nowych urządzeń do sterylizacji i produktów jednorazowego użytku, zaplanowanym na rok 2020.

Ponadto Euronda odczytywała i interpretowała pojawiające się potrzeby lekarzy i stomatologów, tworząc nowe, przeznaczone do ochrony przed Covid produkty barierowe i opracowując dla swoich autoklawów nową funkcję z myślą o zwalczaniu Covid.

Euronda i zrównoważony rozwój środowiska naturalnego

Euronda od lat angażuje się w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. W 2020 roku zobowiązanie to również było realizowane poprzez wypuszczenie na rynek linii Natura i ciągłe poszukiwanie ekologicznych rozwiązań i materiałów konstrukcyjnych. Badania obejmują również linię przeznaczoną do sterylizacji, której urządzenia charakteryzują się najniższym na rynku zużyciem energii i wody.

W przypadku ŚOI wyzwaniem jest połączenie jakości i właściwości ochronnych wymaganych przez sektor medyczny z produktem przyjaznym dla środowiska, szczególnie w fazie produkcji. Należy pamiętać przy tym, że w większości przypadków ŚOI są uznawane za odpady specjalne i dlatego nie mogą być poddawane recyklingowi po użyciu. Oznacza to, że zrównoważenie musi być zapewniane wcześniej, na poziomie produkcji. Wymaga zatem opracowywania procesów i wybierania surowców o zmniejszonym wpływie na środowisko w celu zwiększenia zrównoważenia przedmiotowych produktów. Euronda wykorzystuje wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i woda.

Ludzie Eurondy – zjednoczeni nawet na odległość

Epidemia Covida i późniejszy lockdown miały duży wpływ również na ludzi, którzy zapewniają codzienne funkcjonowanie firmy. Wiedza, jak najlepiej zarządzać tym aspektem, miała znaczenie fundamentalne. Przede wszystkim zobowiązano się do wdrożenia bezpieczeństwa pracy, ale także do wspierania i ochrony podczas lockdownu i kwarantanny pracowników, którzy nie posiadali narzędzi integracyjnych.

Po drugie, przygotowane zostały ścieżki szkolenia i rozwoju zawodowego w zakresie różnych procesów produkcyjnych poza określonymi obszarami kompetencji, aby móc zarządzać i łagodzić niedobór obecnego fizycznie personelu.

Smart Working okazał się być ważnym zasobem, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie było dla wszystkich tak jasne, jak ważna jest praca zespołowa. Jak przypomniała Paola Montagnani: „To zespół powoduje rozwój firmy”.

Mając na uwadze tę perspektywę, Euronda kontynuowała i nadal kontynuuje koncentrowanie się na ludziach, zatrudniając nowych pracowników, od produkcji po pomoc techniczną. Jak wyjaśniła Paola Montagnani: „Szczególny nacisk został położony na młodych ludzi poprzez zatrudnienie nowych absolwentów szkół średnich i wyższych bez doświadczenia, ale zdolnych do wniesienia nowej wizji i nowych umiejętności, które w takich czasach są nieocenione”.

Od targów po nowe cyfrowe narzędzia marketingowe

Wykorzystanie nowych możliwości i nowych technologii było bardzo ważne dla przezwyciężenia dystansu społecznego oraz odwołania targów i imprez, które zawsze były tak ważne dla Eurondy. 

Rok 2020 przyniósł nowe sposoby pracy, Smart Working i nowe narzędzia cyfrowe do komunikowania się, konfrontacji i udostępniania.

W tym zakresie znacznie wzmocniona została rola narzędzi cyfrowych, dzięki którym możliwe było organizowanie i tworzenie zdalnych imprez, takich jak webinary, szkolenia i kampanie promocyjne skierowane do różnych krajów. Dzięki cyfrowym kanałom komunikacji i mediom społecznościowym relacje między Eurondą a jej odbiorcami nigdy nie uległy pogorszeniu. W ten sposób powstał ambitny projekt Targów Cyfrowych – w pełni internetowej imprezy, która jest już jednym z planowanych celów na 2021 rok.

2021: Odczytywanie zmian w celu szybkiego działania

Poza kontynuacją przemysłowej i technologicznej odnowy zakładów produkcyjnych, na rok 2021 zostało zaplanowanych wiele projektów w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla operatorów, wyższej jakości dla klientów oraz zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii i ekonomii. Ponadto rozszerzona została o nowe produkty oferta produktów jednorazowego użytku i urządzeń do sterylizacji, które są w stanie uprzedzić potrzeby stale zmieniającego się rynku i odpowiedzieć na nie. W 2021 r. rynek ten może mocno rozwinąć się w porównaniu z obecnym, obejmując konkretne produkty w sektorach towarzyszących sektorowi stomatologicznemu i medycznemu.

Rok 2021 będzie również poświęcony rozwijaniu wielu zdobyczy osiągniętych na poziomie globalnym, począwszy od rynków Rosji, Chin i USA, jednakże bez zaniedbywania Europy. Sama firma macierzysta, co potwierdza Nicola Basso, odczuwa potrzebę nowych przestrzeni do rozwoju nowych jednostek biznesowych. Właśnie z tego powodu, pomimo ważnych inwestycji w 2018 r., wydaje się, że konieczne jest rozszerzenie działalności o nowe inwestycje w nieruchomości, które będą w stanie odpowiedzieć na wzrost zdolności produkcyjnych i logistyki produktów.

Podsumowując, wraz z zakończeniem roku 2020 i uzyskanymi wynikami, Euronda spogląda w nowy rok, nie lekceważąc pojawiających się scenariuszy, ale z głębokim przekonaniem, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wymagana jest umiejętność odczytywania zmian w jasny i szybki sposób oraz inwestowania z myślą o rozwoju.

Kategorie

Top