Euronda i redukcja śladu węglowego

01/12/2022

Euronda i redukcja śladu węglowego

Nasze zaangażowanie na tym się nie kończy

W Eurondzie mamy ambitny, ale bardzo ważny cel: coraz bardziej redukować wpływ na środowisko i ślad węglowy. Jest to ambitna i wieloaspektowa droga, ale podjęliśmy się jej przekonani, że jest to jedyny sposób na rozwój i pozostanie wiernymi naszej misji. Każdego dnia wyniki potwierdzają to i zachęcają nas do coraz efektywniejszego działania.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest miarą wpływu działalności człowieka na środowisko. Jest to parametr wyrażający równowartość CO2 emisji gazów cieplarnianych związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z danym produktem lub z działalnością danego przedsiębiorstwa lub usługi. Zmniejszenie śladu węglowego oznacza zatem przyczynienie się do dobrobytu planety i poprawę zrównoważenia środowiskowego.

W tym celu od dłuższego już czasu wdrażamy szereg działań, takich jak poprawa wydajności procesów produkcyjnych, dobór surowców i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także projekty zewnętrzne, takie jak las Euronda.

Euronda i Dolomiti Energia: 100% czystej energii

W wyniku umowy zawartej z Dolomiti Energia od 2020 roku Euronda wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych. Jest to wielkie osiągnięcie będące zarazem uzupełnieniem energii wyprodukowanej samodzielnie przez naszą zakładową instalację fotowoltaiczną. Więcej szczegółów znajduje się w artykule, który poświęciliśmy tej ważnej kwestii: kliknij tutaj.

Oto certyfikat wydany przez Dolomiti Energia za rok 2020:

Certyfykat

 

Dzięki wykorzystaniu w 100% odnawialnej certyfikowanej energii Euronda uniknęła w 2020 roku emisji około 664 ton CO2 do atmosfery.

Jest to ważne osiągnięcie, które uzupełnia dodatkowo zaoszczędzone 105 ton CO2 rocznie dzięki naszej zakładowej instalacji fotowoltaicznej.

Euronda i Treedom: las Euronda

Stworzenie lasu Euronda dowodzi, że nasze zaangażowanie nie musi kończyć się na przedsiębiorstwie i że dzięki wsparciu naszych klientów i partnerów może przełożyć się na wielki wspólny gest umożliwiający poprawę nie tylko równowagi środowiskowej, ale też społecznej.

Projektowi, który narodził się we współpracy z platformą Treedom podczas E-Days (naszych pierwszych wirtualnych targów), poświęciliśmy artykuł: kliknij tutaj.

Dzięki Treedom i wkładom uczestników E-Days, w czasie krótszym niż miesiąc, pojawił się las Euronda, 200 drzew zasadzonych przez lokalną ludność w Kamerunie. Mały wielki las, który będzie się rozrastał i który już teraz zapewnił zatrudnienie miejscowej ludności, jest w stanie zredukować CO2 o co najmniej 11 ton rocznie.

W Treedom każde drzewo w lesie Euronda ma własną stronę online, jest geolokalizowane i fotografowane. Pokaż stronę poświęconą naszemu lasowi: kliknij tutaj.

Wybór surowców uzyskiwanych w zrównoważony sposób: Upcykling

Również na poziomie badań i tworzenia produktów Euronda od lat angażuje się w zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ograniczenie emisji CO2. Jednym z najnowszych przykładów są Serwety Towel Up! oraz Pelerynki PG30 z Linii Monoart Natura, wyprodukowane przy użyciu ekologicznego papieru z celulozy pochodzącej ze zrównoważonych łańcuchów dostaw (FSC®) w połączeniu z alternatywnymi włóknami z odpadów po obróbce kawy.

Papier wykorzystywany do produkcji tych wyrobów jest uzyskiwany poprzez upcykling, czyli proces przekształcania surowców odpadowych w nowe produkty.

Upcykling pozwolił nam zredukować ślad węglowy tego papieru o 20%. Jest to zasób, który zawiera nawet do 20% mniej surowców pierwotnych bez zwiększania zużycia wody i energii.

Krok po kroku, razem

Z dumą obserwujemy, jak nasze zaangażowanie, dziś bardziej niż kiedykolwiek, procentuje i jest w stanie rozentuzjazmować nie tylko firmę, ale także współpracowników, klientów i partnerów. Od dziesięcioleci Euronda uznaje zrównoważony rozwój za jeden ze swoich priorytetów i nigdy bardziej niż teraz nie czuliśmy, że jesteśmy częścią większego nurtu, który z wielkim zaangażowaniem i konkretnymi projektami spogląda w przyszłość.

Kategorie

Top