Euronda uzyskuje
ISO 14001

ISO 14001: szacunek firmy Euronda dla środowiska naturalnego uzyskuje certyfikat

Uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Euronda jest coraz bardziej zrównoważona: nasza firma uzyskała certyfikat ISO 14001. To ważny kamień milowy stanowiący potwierdzenie i formalizację naszego uważnego podejścia do środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od pewnego czasu jesteśmy zaangażowani w stopniowe i ciągłe doskonalenie produktów i procesów, a także w dążenie do oferowania naszym klientom i partnerom dystrybucyjnym najwyższych gwarancji jakości, odpowiedzialności i właściwego zarządzania środowiskowego w odniesieniu do działalności produkcyjnej. 

Od kilku lat jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych produktów na środowisko, wybierając między innymi PVC bez ftalanów, papier i opakowania pochodzące ze zrównoważonych łańcuchów dostaw lub z upcyklingu, jak ma to miejsce w przypadku linii Natura, oraz wykorzystując w naszej siedzibie głównej i głównym zakładzie produkcyjnym i logistycznym wyłącznie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Certyfikacja środowiskowa to kolejny z uzyskanych już certyfikatów, dzięki którym realizujemy model rozwoju korporacyjnego, który ma na celu zwiększanie naszej odpowiedzialności i zrównoważenia.

Norma ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Dla firmy Euronda jest to certyfikacja obranej drogi, ale także zachęta do dalszej poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska w nadchodzących latach. 

Aby zrozumieć znaczenie normy ISO 14001, warto podsumować jej założenia najistotniejsze dla firmy: 

  • Określenie polityki środowiskowej, która odpowiada charakterowi, skali i wpływowi na środowisko naszej działalność, produktów i usług; 
  • Identyfikacja produktów i procesów o największym wpływie na środowisko; 
  • Wdrożenie skutecznych systemów kontroli w celu spełnienia wszystkich przepisów i wymogów środowiskowych dotyczących produktów i procesów; 
  • Definiowanie mierzalnych celów środowiskowych; 
  • Wdrożenie procedur wewnętrznego szkolenia i komunikacji w zakresie ochrony środowiska. 

Posiadanie certyfikatu oficjalnie potwierdza zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i jej przyszłe zaangażowanie w tym zakresie. Przyjęcie Systemu Zarządzania Środowiskowego oznacza bowiem chęć poznania i poprawy swojego wpływu w zakresie zasobów i procesów, w celu zdefiniowania i zastosowania użytecznych strategii, aby coraz skuteczniej doskonalić nasz zrównoważony rozwój środowiskowy z pozytywnym wpływem na wszystkich interesariuszy. 

Od zrównoważonego rozwoju do ochrony: it’s all about protection

W każdej decyzji biznesowej, na każdym poziomie, Euronda kieruje się swoją misją: it’s all about protection, najważniejsza jest ochrona. Mając to na uwadze, podejmujemy wyzwanie zrównoważonego rozwoju, zdając sobie sprawę, że gwarancja ochrony ludzi, urządzeń i środowiska pracy zaczyna się od projektu produktu,a następnie trwa w toku jego produkcji aż po magazynowanie i dystrybucję. Tylko w ten sposób możemy naprawdę mówić o ochronie. Uzyskana właśnie certyfikacja oraz System Zarządzania Spółki powinny być odczytywane i interpretowane właśnie w tym ujęciu. 

Co ważne, Euronda otrzymała wcześniej certyfikat UNI EN ISO 9001:2015, poświadczający normę zarządzania jakością w celu dążenia do zadowolenia klientów z dostarczanych produktów i usług, a także ciągłego doskonalenia wyników firmy, a także UNI EN ISO 13485:2016, która reguluje systemy zarządzania jakością w sektorze wyrobów medycznych. Do tego dochodzi certyfikacja MDR wszystkich wyrobów medycznych, która świadczy o zwiększonym bezpieczeństwie produktów i większej przejrzystości wobec klientów i partnerów dystrybucyjnych.  

Uzyskanie ISO 14001 wzmacnia obraz coraz bardziej kompletnego i wyartykułowanego systemu zarządzania firmą, który umieszcza zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w centrum swoich działań jako element wzmacniający i gwarantujący rozszerzoną koncepcję „ochrony”, którą realizujemy od prawie 50 lat. 

Kategorie

Top