Konserwacja autoklawu

25/07/2020

Kilka przydatnych wskazówek dotyczących konserwacji autoklawu stomatologicznego

Wydajność i trwałość Twojego autoklawu

Jak każde urządzenie mechaniczne, autoklawy wymagają stosowania okresowego harmonogramu konserwacji technicznej, ponieważ oprócz prawidłowej codziennej pracy i właściwej konserwacji rutynowej, zapewnia on długą żywotność i sprawne działanie przez cały okres eksploatacji. Pomoże to również uniknąć wszelkich nieprzewidzianych w budżecie wydatków lub nieoczekiwanych awarii, które mogłyby spowolnić działalność gabinetu stomatologicznego. Dobrze jest więc mieć świadomość, jakie proste, rutynowe kroki należy podejmować, jak na co dzień obsługiwać autoklaw i oczywiście, w jaki sposób realizować harmonogram konserwacji technicznej. Oto wytyczne Euronda w łatwej do odczytania tabeli:

 • co 500 cykli lub raz w roku;
 • co 1000 cykli lub co 2 lata;
 • co 1500 cykli lub co 3 lata;
 • co 2000 cykli lub co 4 lata;
 • co 2500 cykli lub co 5 lat;
 • co 3000 cykli lub co 6 lat;
 • co 3500 cykli lub co 7 lat;
 • co 4000 cykli lub co 8 lat.

Konserwacja rutynowa autoklawu

Poza harmonogramem konserwacji technicznej fundamentalne znaczenie ma również to, aby osoba korzystająca z autoklawu na co dzień stosowała zasady podstawowego utrzymania, podejmując pewne określone środki ostrożności. Te proste kroki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu niezawodności i prawidłowego działania autoklawu.

Oto trzy doskonałe rady:

1. Czyszczenie komory i drzwi

Mniej więcej co 100 cykli konieczne jest czyszczenie komory autoklawu, w której znajdują się przyrządy i narzędzia. Całkiem normalne jest, że w trakcie codziennych czynności gromadzą się zanieczyszczenia i brud, w szczególności na dnie komory. Usuwanie tych pozostałości i czyszczenie powierzchni jest równie ważne, co łatwe i szybkie. Metoda czyszczenia:

 • Gdy maszyna jest wyłączona (i zimna), należy wyjąć jej części wewnętrzne: kosz i tacki na narzędzia.
 • Następnie zanurzyć szmatkę lub dostarczoną gąbkę w wodzie (woda destylowana jest najlepszym wyborem), nie stosować żadnych detergentów.
 • Przetrzeć szmatką lub gąbką wszystkie powierzchnie komory, zwracając szczególną uwagę na dno, drzwi i zagłębienia w uszczelnieniu otworu komory, ponieważ są to miejsca, w których pozostałości i zanieczyszczenia najczęściej się gromadzą.

2. Czyszczenie przedziałów zbiornika na wodę

Ze względu na fakt, że zbiornik zawiera wodę potrzebną do pracy autoklawu, komora zbiornika wymaga również okresowego czyszczenia, aby zagwarantować lepszą i dłuższą pracę autoklawu. Metoda czyszczenia:

 • Opróżnić przedział zbiornika przy użyciu dostarczonego przewodu i zdjąć pokrywę. Zalecamy noszenie rękawic podczas wykonywania tej procedury, aby zapewnić ochronę przed wszelkimi zanieczyszczeniami.
 • Użyć szmatki lub kilku papierowych ręczników, aby wytrzeć wszelkie pozostałości lub brud, które prawdopodobnie osiadły na ścianach i dnie. Usunięcie wszelkich pozostałości ma kluczowe znaczenie, ponieważ zabezpieczy to przed blokowaniem się filtrów.
 • Wyjąć filtry i umyć je pod bieżącą wodą. Po wykonaniu tych czynności można ponownie zamontować filtry i napełnić komorę zbiornika.
 • Należy pamiętać, że trwałość autoklawu zależy w dużym stopniu od jakości wody. W związku z tym oprócz stosowania właściwej wody (co nie zawsze jest możliwe), zalecamy zastosowanie odpowiedniego systemu uzdatniania wody.

3. Komunikaty z żądaniem pomocy technicznej

W pewnych okolicznościach autoklaw sam zwróci naszą uwagę na problem lub wadliwe działanie. W takim przypadku nie zwlekaj. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum wsparcia technicznego. Ignorowanie wszelkich zgłaszanych usterek, jakkolwiek niewielkich, może prowadzić do większych problemów i poważniejszych komplikacji, które mogą mieć negatywny wpływ na autoklaw i jego prawidłową pracę. Zlecenie serwisantowi jak najszybszej wymiany zużytych lub uszkodzonych części pozwoli utrzymać autoklaw w dobrym stanie technicznym i chronić inne jego podzespoły.

Kategorie

Top