Znaczenie opakowania

24/09/2020

Znaczenie pakowania w torebki w gabinecie stomatologicznym

System bariery sterylnej i norma UNI EN ISO 11607

Każdy etap procesu sterylizacji jest niezbędny do prawidłowego i skutecznego przestrzegania całego protokołu. Prawidłowe pakowanie i zgrzewanie pozwala zapewnić całkowite bezpieczeństwo zarówno narzędzi, jak i wszystkich zaangażowanych osób, od operatorów opieki zdrowotnej po pacjentów.

Protokół sterylizacji stanowi, że każde pojedyncze narzędzie i urządzenie musi zostać zapakowane w torebkę po umyciu i zdezynfekowaniu.

Opakowanie jest dostarczane przed sterylizacją i wymaga umieszczenia urządzeń medycznych w opakowaniach jednorazowych (system sterylnej bariery SBS), których główne cechy zostały określone w normie UNI EN ISO 11607-1.

Dlatego też celem pakowania jest wstępne przygotowanie do sterylizacji, zapewnienie bariery fizycznej i zagwarantowanie, że wysterylizowane narzędzia pozostaną sterylne, do momentu gdy będą gotowe do użycia.

Torebki i rękawy w rolkach do sterylizacji narzędzi stomatologicznych

W przypadku pakowania norma wymaga, aby urządzenia były pakowane w torebki i sterylizowane w opakowaniach jednorazowych w celu uniknięcia ryzyka zakażenia. Narzędzia mogą być zamykane w torebkach wykonanych z papieru polipropylenowego lub z arkuszy papieru medycznego. Najczęściej stosowane papierowe torebki i rękawy w rolkach:

  • torebki płaskie
  • torebki z zakładką
  • rękawy płaskie w rolkach
  • rękawy z zakładką w rolkach
  • torebki samoprzylepne

Torebki samoprzylepne są wyposażone w pasek samoprzylepny i nie wymagają termozgrzewania. Pomimo tego, że są one łatwiejsze w użyciu, często okazują się mniej skuteczne i mają większy margines błędu ludzkiego. Dlatego nie zalecamy stosowania ich. Doskonała metoda zgrzewania ma ogromne znaczenie. Ponadto szerokość zgrzewu termicznego nie może być mniejsza niż 6 mm, a torebka musi być wystarczająco duża, aby zapewnić, że materiał w niej zawarty nie zajmuje więcej niż 3/4 całej objętości.

Pakowanie i identyfikowalność podczas procesu sterylizacji

Oprócz zagwarantowania i zachowania sterylności narzędzi po zakończeniu sterylizacji, norma pakowania wymaga również zgodności z systemem etykietowania i identyfikowalności, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdej praktyki stomatologicznej oraz prowadzenia kontroli czynności i operacji. Dane wymagane w przypadku każdego pojedynczego pakietu:

  • dane dotyczące operatora, który przeprowadził sterylizację;
  • numer cyklu sterylizacji podany w autoklawie;
  • data pakowania;
  • data ważności (ok. 30 dni po zapakowaniu). Jeśli urządzenie nie zostało użyte przed upływem tego czasu, należy je ponownie wysterylizować.

Dane te są niezbędne do kompletnej i właściwej identyfikowalności procesu. Informacje te identyfikują i poświadczają materiał poddany sterylizacji, co oznacza, że został on faktycznie poddany sterylizacji, oraz wskazują datę ważności tej sterylizacji. Wskazują one również, na którym pacjencie materiał został użyty i kiedy.

Dlatego też prawidłowe pakowanie i zgrzewanie narzędzi stomatologicznych jest niezbędnym etapem wstępnym, na którym opiera się cały proces sterylizacji. Prawidłowe pakowanie narzędzi w torebki gwarantuje skuteczność, identyfikowalność i właściwe przechowywanie sterylnych urządzeń medycznych, zapewniając optymalne warunki bezpieczeństwa do czasu ich użycia.

Kategorie

Top

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close