Znaczenie opakowania

24/09/2020

Znaczenie pakowania w torebki w gabinecie stomatologicznym

System bariery sterylnej i norma UNI EN ISO 11607

Każdy etap procesu sterylizacji jest niezbędny do prawidłowego i skutecznego przestrzegania całego protokołu. Prawidłowe pakowanie i zgrzewanie pozwala zapewnić całkowite bezpieczeństwo zarówno narzędzi, jak i wszystkich zaangażowanych osób, od operatorów opieki zdrowotnej po pacjentów.

Protokół sterylizacji stanowi, że każde pojedyncze narzędzie i urządzenie musi zostać zapakowane w torebkę po umyciu i zdezynfekowaniu.

Opakowanie jest dostarczane przed sterylizacją i wymaga umieszczenia urządzeń medycznych w opakowaniach jednorazowych (system sterylnej bariery SBS), których główne cechy zostały określone w normie UNI EN ISO 11607-1.

Dlatego też celem pakowania jest wstępne przygotowanie do sterylizacji, zapewnienie bariery fizycznej i zagwarantowanie, że wysterylizowane narzędzia pozostaną sterylne, do momentu gdy będą gotowe do użycia.

Torebki i rękawy w rolkach do sterylizacji narzędzi stomatologicznych

W przypadku pakowania norma wymaga, aby urządzenia były pakowane w torebki i sterylizowane w opakowaniach jednorazowych w celu uniknięcia ryzyka zakażenia. Narzędzia mogą być zamykane w torebkach wykonanych z papieru polipropylenowego lub z arkuszy papieru medycznego. Najczęściej stosowane papierowe torebki i rękawy w rolkach:

  • torebki płaskie
  • torebki z zakładką
  • rękawy płaskie w rolkach
  • rękawy z zakładką w rolkach
  • torebki samoprzylepne

Torebki samoprzylepne są wyposażone w pasek samoprzylepny i nie wymagają termozgrzewania. Pomimo tego, że są one łatwiejsze w użyciu, często okazują się mniej skuteczne i mają większy margines błędu ludzkiego. Dlatego nie zalecamy stosowania ich. Doskonała metoda zgrzewania ma ogromne znaczenie. Ponadto szerokość zgrzewu termicznego nie może być mniejsza niż 6 mm, a torebka musi być wystarczająco duża, aby zapewnić, że materiał w niej zawarty nie zajmuje więcej niż 3/4 całej objętości.

Pakowanie i identyfikowalność podczas procesu sterylizacji

Oprócz zagwarantowania i zachowania sterylności narzędzi po zakończeniu sterylizacji, norma pakowania wymaga również zgodności z systemem etykietowania i identyfikowalności, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdej praktyki stomatologicznej oraz prowadzenia kontroli czynności i operacji. Dane wymagane w przypadku każdego pojedynczego pakietu:

  • dane dotyczące operatora, który przeprowadził sterylizację;
  • numer cyklu sterylizacji podany w autoklawie;
  • data pakowania;
  • data ważności (ok. 30 dni po zapakowaniu). Jeśli urządzenie nie zostało użyte przed upływem tego czasu, należy je ponownie wysterylizować.

Dane te są niezbędne do kompletnej i właściwej identyfikowalności procesu. Informacje te identyfikują i poświadczają materiał poddany sterylizacji, co oznacza, że został on faktycznie poddany sterylizacji, oraz wskazują datę ważności tej sterylizacji. Wskazują one również, na którym pacjencie materiał został użyty i kiedy.

Dlatego też prawidłowe pakowanie i zgrzewanie narzędzi stomatologicznych jest niezbędnym etapem wstępnym, na którym opiera się cały proces sterylizacji. Prawidłowe pakowanie narzędzi w torebki gwarantuje skuteczność, identyfikowalność i właściwe przechowywanie sterylnych urządzeń medycznych, zapewniając optymalne warunki bezpieczeństwa do czasu ich użycia.

Kategorie

Top