Ponowne otwarcie gabinetu stomatologicznego

26/06/2020

Ponowne otwarcie gabinetu stomatologicznego

Ponowne uruchomienie autoklawu i myjni-dezynfektora po przestoju spowodowanym Covid-19

Sytuacja kryzysowa Covid-19 doprowadziła do zamknięcia gabinetów stomatologicznych na kilka tygodni, z wyjątkiem świadczeń w nagłych przypadkach. Teraz, gdy można powrócić do prowadzenia normalnej praktyki dentystycznej, jest ważne zapewnić klientowiskutecznego procesu sterylizacji. Jak wznowić wykonywanie tego procesu przy maksymalnej wydajności?

Oprócz przestrzegania wytycznych wydanych przez właściwe organy w zakresie ochrony operatorów i pacjentów, pomieszczeń i metod pracy, nie należy zapominać o procedurach dotyczących kontroli i ponownego uruchomienia sprzętu w pomieszczeniu sterylizacji. Oto najważniejsze kroki, które należy wykonać, aby jak najlepiej przygotować się do ponownego otwarcia gabinetu stomatologicznego:

Autoklaw

1. Sprawdzić podłączenie do prądu i wody

Po uruchomieniu wyłączników głównych należy sprawdzić, czy autoklaw jest podłączony do prądu. Podłącz wodę do urządzeń do uzdatniania wody — takich jak Aquafilter i Aquaosmo — jeśli są zainstalowane.

2. Czyszczenie komory sterylizacyjnej

Czyszczenie komory sterylizacyjnej pozwala wyeliminować osady, które mogą mieć negatywny wpływ na pracę
autoklawu. Oto jak należy to zrobić:

 • Ostrożnie oczyścić uszczelkę drzwiczek i obszar kotła przylegający do uszczelki za pomocą wilgotnej,
  delikatnej szmatki (uwaga: podczas czyszczenia należy używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej);
 • Wyjąć uchwyt na tace i wyczyścić komorę;
 • Przystąpić do czyszczenia tac i uchwytu, postępując w ten sam sposób.

3. Czyszczenie zbiorników na wodę

Należy wyczyścić elementy maszyny, w szczególności zbiorniki czystej i zużytej wody oraz metalowe filtry:
Oto jak należy to zrobić:

 • Po zdjęciu górnej pokrywy należy dokładnie oczyścić zbiorniki za pomocą dołączonej gąbki, zwilżonej wodą, używając jej po miękkiej (nie szorstkiej) stronie, zwracając szczególną uwagę na osady zanieczyszczeń w narożnikach;
 • Wyjąć filtry ze zbiorników czystej i brudnej wody i przepłukać je bieżącą wodą, a następnie ponownie umieścić w odpowiedniej pozycji w zbiornikach;
 • Przesunąć czujniki poziomu, aby sprawdzić ich prawidłowe działanie.

4. Weryfikacja Print Set

Jeśli autoklaw jest wyposażony w drukarki, należy sprawdzić, czy znajduje się w nich papier termiczny/naklejki.

5. Tworzenie kopii zapasowej karty SD

Zalecamy podłączenie do programu E-Memory (dostępnego na stronie myeuronda.com po zarejestrowaniu gwarancji urządzenia) służącego do tworzenia kopii zapasowej karty SD, w celu importu informacji dotyczących cykli zrealizowanych przez autoklaw i zapewnienia możliwości ich śledzenia w czasie bez utraty danych.

6. Wykonanie testów kontrolnych i ich weryfikacja

Wykonać Vacuum Test z pustą komorą, a następnie Helix Test ze wskaźnikiem chemicznym, po czym sprawdzić wynik.

Wymagane wsparcie autoryzowanego technika

Poniżej przedstawiono trzy kolejne kroki wymagające wsparcia ze strony autoryzowanego technika, zalecane w przypadku, gdy po zakończeniu rutynowej konserwacji autoklawu na wyświetlaczu pojawią się alarmy i/lub komunikaty dotyczące naprawy.

1. Sprawdzenie konduktometru

Po napełnieniu zbiornika do minimalnego poziomu należy sprawdzić prawidłowy odczyt miernika konduktancji, aby upewnić się co do zakresu jakości wody.

2. Test Component

Za pomocą funkcji Test Component w menu Service 2 sprawdzić, czy uruchomione zostały podstawowe komponenty urządzenia lub konkretny komponent wskazany w alercie na wyświetlaczu.

3. Wymiana uszczelki drzwiowej i filtra bakteriologicznego

Na koniec zaleca się wymienić uszczelkę drzwiową oraz filtr bakteriologiczny wraz z wyzerowaniem licznika.

Myjnia-dezynfektor

Nie tylko autoklaw wymaga szczególnej uwagi przed ponownym otwarciem gabinetu: również myjnia-dezynfektor — odgrywająca teraz szczególnie ważną rolę ze względu na mechanizację mycia wstępnego, mycia zasadniczego oraz dezynfekcji termicznej, minimalizując tym samym ryzyko zakażenia pośredniego — wymaga czyszczenia i sprawdzenia, szczególnie filtrów i wirników myjących.

1. Kontrola i czyszczenie filtrów komorowych

Oto jak należy to zrobić:

 • Po wyjęciu kosza, z komory mycia należy wyjąć zespół filtrujący wodę ściekową. Odkręcić bolec mocujący i zdjąć pokrywę z kosza filtra ściekowego;
 • Po oczyszczeniu filtra umieścić go z powrotem w odpływie komory myjącej, założyć pokrywę kosza i zablokować we właściwej pozycji poprzez dokręcenie gwintowanego bolca. Włożyć z powrotem do komory kosz filtrujący wodę ściekową.

2. Kontrola i czyszczenie wirników myjących

Oto jak należy to zrobić:

 • Wyjąć kosz z komory mycia i odkręcić bolec mocujący obydwa wirniki. Odkręcić i wyjąć zaślepki z tyłu dyszy;
 • Oczyścić dysze wirnika myjącego i usunąć z nich wszelkie osady;
 • Z powrotem zamontować zaślepki we właściwej pozycji i sprawdzić stan uszczelki; następnie zamontować wirniki, unieruchamiając je za pomocą odpowiedniego bolca mocującego.

3. Dezynfekcja komory mycia i zabieg odkamieniający

Aby zdezynfekować komorę mycia i obwody hydrauliczne, wystarczy przeprowadzić cykl z koszem bez wkładu. Aby jednocześnie przeprowadzić również zabieg odkamieniający, należy dodać do kosza 125 ml białego octu lub taką ilość odkamieniacza, jaką podano w jego karcie technicznej.

4. Czyszczenie zewnętrznej powierzchni maszyny

Niezbędne jest również oczyszczenie zewnętrznej powierzchni maszyny: za pomocą wilgotnej szmatki dokładnie wyczyścić zewnętrzną część urządzenia przy użyciu alkoholu lub innych neutralnych środków do dezynfekcji. Należy unikać stosowania produktów ściernych oraz wszelkiego rodzaju rozpuszczalników i/lub rozcieńczalników.

Kategorie

Top