Znasz się na maskach chirurgicznych?

03/08/2020

Maski jednorazowe

Dowiedz się, jak się je robi i jak działają

Maski chirurgiczne to urządzenia medyczne klasy I. Ich stosowanie zmniejsza ryzyko bezpośredniego i/lub krzyżowego zakażenia wirusami i bakteriami, które mogą powodować infekcje u operatorów i pacjentów, a także chronią przed chemikaliami stosowanymi podczas procedur medycznych.

Znajomość metody wytwarzania masek i ich funkcji oznacza również unikanie potencjalnie niebezpiecznych błędów, takich jak ponowne użycie, dezynfekcja lub sterylizacja.

Jak wytwarzane są maski chirurgiczne?

Maski chirurgiczne mają strukturę wielowarstwową, wynikającą z połączenia różnych materiałów: zewnętrzne i wewnętrzne warstwy wykonane są z włókniny (TNT), głównie polipropylenu, co zapewnia lepszą filtrację bakteryjną oraz większą przepuszczalność i lepsze przyleganie. Zewnętrzna część jest wodoodporna, dzięki czemu każdy rodzaj cieczy jest blokowany od zewnątrz. Najbardziej wewnętrzna warstwa, znajdująca się w bezpośrednim kontakcie z twarzą użytkownika, jest hydrofilowa, tzn. pochłania i zatrzymuje pot, wilgoć lub małe cząsteczki śliny, które w przeciwnym razie rozproszyłyby się w otaczającym powietrzu.

Pomiędzy tymi dwoma warstwami, w zależności od typu maski, znajduje się jeden lub więcej filtrów, zgodnie z przepisami: filtr cząstek stałych i antybakteryjny zatrzymuje prawie wszystkie cząstki i patogeny o określonej wielkości, obciążeniu i stężeniu, natomiast filtr polimerowy zapewnia odporność na działanie płynów.

Maski chirurgiczne, filtr polimerowy

Obowiązujące przepisy

Maski chirurgiczne są urządzeniami medycznymi i muszą być zgodne z normą europejską EN 14683, która wymaga w szczególności badania ich odporności zgodnie z normami ASTM F1862.

ASTM International, jedna z wiodących organizacji opracowujących normy na świecie, określa wymagania eksploatacyjne dla masek jednorazowych według pięciu różnych kryteriów:

  • Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) oznacza procent odpowiadający obciążeniu bakteryjnemu powyżej 3 mikronów skutecznie przefiltrowanych przez maskę.
  • Skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE) wskazuje w podobny sposób procent cząstek mniejszych niż rozmiar mikrona, które maska jest w stanie przefiltrować.
  • Odporność na penetrację cieczy określa zdolność do zatrzymywania na zewnątrz każdego rodzaju cieczy, która może mieć kontakt z maską w wyniku rozprysków lub rozpylenia.
  • Różnica ciśnień (Delta P) określa zmęczenie oddechowe podczas używania maski i obiektywnie mierzy jej oddychalność.
  • Palność oblicza w czasie odporność urządzenia na działanie otwartego płomienia.

Wyniki tych testów pozwalają na sklasyfikowanie masek według poziomu, w zakresie od I do III.

masek według poziomu, w zakresie od I do III.

Maski są urządzeniami jednorazowego użytku i muszą być wymieniane w przypadku narażenia na działanie rozpylonych substancji lub cieczy, a w każdym razie po leczeniu każdego pacjenta.

Czy możliwe jest ponowne użycie masek?

Nie, maski nie mogą być ponownie użyte. Ponowne użycie masek niesie ze sobą ryzyko samozaszczepienia, tzn. ryzyko kontaktu i/lub przenoszenia wirusów i bakterii pozostających na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wynikającą z tego możliwość zarażenia.

Czy istnieje możliwość sterylizacji masek w celu ich ponownego użycia?

Jeśli chodzi o sterylizację należy zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię: kluczowym pytaniem nie jest to, czy zanieczyszczenia bakteryjne można wyeliminować z maski poprzez poddanie jej działaniu środków chemicznych, pary wodnej, promieniowania lub innych metod, ale to, że takie zabiegi uszkadzają urządzenie medyczne, zmniejszając jego działanie ochronne.

Mówiąc dokładniej, naprężenia, którym poddawana jest maska podczas procesu sterylizacji, mogą wpływać na jej skuteczność filtracji, zmieniając strukturę materiału, z którego składa się filtr cząstek stałych i filtr antybakteryjny.

Ponadto nie ma potwierdzenia, że patogeny są eliminowane po zakończeniu sterylizacji maski, więc istnieje ryzyko noszenia zanieczyszczonego – a jednocześnie nieskutecznego – urządzenia, które jest niebezpieczne zarówno dla użytkownika, jak i dla innych osób.

Kategorie

Top