Ochrona w gabinecie
stomatologicznym.
6 pigułek wiedzy

Dowiedz się, co dentysta robi dla Twojego bezpieczeństwa

Poznajmy razem podstawowe środki stosowane przez dentystę w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenia z poszanowaniem przepisów i zdrowia.

1. Na początek 3 poziomy bezpieczeństwa

Aby zapewnić wysoką jakość opieki, dentysta i jego zespół codziennie wdrażają protokoły bezpieczeństwa, które zapobiegają infekcjom i minimalizują ryzyko zakażenia. Operacje te obejmują 3 główne obszary działania:

  • Stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i systemów barierowych, takich jak urządzenia medyczne (UM);
  • sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku (sondy, szpatułki, frezarki, szczypce, skalpele i lusterka);
  • czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i miejsc pracy.

Skrupulatnie przestrzegając tych procedur, dentysta może zapobiec ryzyku biologicznemu związanemu z pracą stomatologa, a w szczególności z tak zwanym „zanieczyszczeniem krzyżowym”.

2. Zanieczyszczenie krzyżowe: wróg do pokonania

Zanieczyszczenie krzyżowe występuje w przypadku przypadkowego przeniesienia szkodliwych mikroorganizmów (takich jak bakterie, wirusy lub grzyby) z jednej osoby na drugą (tj. między pacjentami, dentystami i operatorami) z ryzykiem efektu domina. Ten „transfer” może odbywać się poprzez:

  • Kontakt bezpośredni
  • Kontakt pośredni: poprzez skażone powierzchnie, meble lub narzędzia Rozpryski krwi i śliny
  • Powietrze z rozpyloną wodą i niewidocznymi „kropelkami”, które emitujemy podczas kichania, kaszlu lub oddychania, pokonującymi odległość do 2 metrów

Zapobieganie i eliminowanie wszelkich możliwości zakażeń krzyżowych jest zatem najwyższym priorytetem dla dentysty. Właśnie z tego powodu protokoły ochrony są stosowane bardzo rygorystycznie w każdym ze wspomnianych trzech obszarów.

3. Znaczenie środków ochrony indywidualnej i urządzeń medycznych: broń Twojego dentysty

Podczas wszystkich zabiegów dentysta i jego zespół używają różnego rodzaju Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI), chroniących każdego, kto je stosuje, dlatego ich używanie zalecają także swoim pacjentom. Korzystają również z urządzeń medycznych (UM), które chronią innych pacjentów.

Produkty te (takie jak rękawiczki, maski chirurgiczne i FFP2, fartuchy, okulary ochronne) zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w gabinecie stomatologicznym i są niezbędne do zapobiegania infekcjom i zanieczyszczeniom krzyżowym spowodowanym, jak powiedzieliśmy, kontaktem z krwią, śliną, narzędziami chirurgicznymi, kropelkami, powietrzem i wodą rozpyloną w otoczeniu.

4. Droga bezpiecznego narzędzia: etapy sterylizacji

Sterylizacja narzędzi to złożona procedura, która wymaga umiejętności i uwagi ze strony operatorów. Składa się z kilku etapów: dekontaminacji, czyszczenia lub termodezynfekcji, umieszczenia zgrzewu i pakowania, aż do faktycznej sterylizacji w autoklawie, która kończy się właściwym przechowywaniem instrumentu zapakowanego i zamkniętego w specjalnej torbie, która zachowuje jego sterylność do następnego użycia.

5. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja: czym się różnią?

Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja to pojęcia stosowane często zamiennie, chociaż mają one różne znaczenie w praktyce stomatologicznej. Każdy etap odgrywa ważną rolę w całym procesie sterylizacji.
Celem czyszczenia jest usunięcie pozostałości organicznych i nieorganicznych oraz zmniejszenie obciążenia mikrobiologicznego patogenami.

Dezynfekcja zmniejsza liczbę mikroorganizmów chorobotwórczych i jest zwykle przeprowadzana przy użyciu środków chemicznych lub fizycznych, które zabijają lub dezaktywują te mikroorganizmy. Nie gwarantuje to jednak ich całkowitej eliminacji, dlatego narzędzia chirurgiczne mające bezpośredni kontakt z pacjentem muszą być sterylizowane.

Podczas właściwego procesu sterylizacji narzędzia są pakowane w szczelne worki i poddawane procesowi w autoklawie parowym, który może osiągnąć temperaturę do 134°C. Proces ten zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia żywych mikroorganizmów do mniej niż 1 na milion.

6. Sterylizacja i system identyfikowalności

Formą gwarancji procedur sterylizacji, jak również zdrowia pacjentów, jest możliwość śledzenia każdego wysterylizowanego narzędzia. System identyfikowalności umożliwia weryfikację sterylizacji narzędzi używanych dla każdego pacjenta: pozwala to mieć 100% pewności, że narzędzia używane w jamie ustnej nie są skażone!

Na koniec warto wspomnieć, że gabinet wytwarza odpady biologiczne, dla których ustalono określone metody przechowywania i usuwania. Dzięki temu odpady specjalne są bezpiecznie usuwane zgodnie z przepisami. Zapewnia to czyste i bezpieczne środowisko dla Ciebie i innych pacjentów.

Graj i ucz
się z Pac-Eurondą!

Skróć czas oczekiwania dzięki grze wideo poświęconej ochronie w gabinecie stomatologicznym.

Top